ОБЩИ УСЛОВИЯ

С използването на www.stratsinwinery.bg Вие сте длъжни да приемете следните ОБЩИ УСЛОВИЯ, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.stratsinwinery.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.stratsinwinery.bg, собственост на Поморие Вен Груп ООД. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор за покупко-продажба между ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД и КЛИЕНТА.

ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД предоставя на КЛИЕНТА възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да се съобразява и спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. КЛИЕНТЪТ може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.stratsinwinery.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, с което се счита за обвързан с клаузите на ОБЩИ УСЛОВИЯ и се задължава да ги спазва.

ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ без предупреждение. При промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес shop[at]stratsinwinery.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в ОБЩИ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 

 

Общи положения

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:

Поморие Вен Груп ООД със седалище и адрес на управление, община Бургас, гр. Поморие 8200, ул. „Граф Игнатиев“ 22, ЕИК 201190587 предлага за продажба стоки в онлайн магазина www.stratsinwinery.bg.

www.stratsinwinery.bg е уеб сайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от Поморие Вен Груп ООД (накратко наричано STRATSINWINERY.BG).

Под „стоки и услуги“, предоставяни от Поморие Вен Груп ООД се разбират:

 • вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • ваучери за промоции, събития, дегустации и пазаруване на стоки.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

КЛИЕНТ е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www. stratsinwinery.bg и е съгласно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Със заявяване на поръчка КЛИЕНТЪТ – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. STRATSINWINERY.BG си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от КЛИЕНТА.

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ е информацията за КЛИЕНТА (име, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване на продукт или регистрирането му и е съхранявана от STRATSINWINERY.BG за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от STRATSINWINERY.BG услуги.

С използването на STRATSINWINERY.BG Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на КЛИЕНТА сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.stratsinwinery.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на STRATSINWINERY.BG. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

Поморие Вен Груп ООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени ОБЩИ УСЛОВИЯ. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от STRATSINWINERY.BG, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на STRATSINWINERY.BG Вие заявявате и гарантирате, че:

 • Вие сте на поне 18 годишна възраст;
 • използвате своята действителна самоличност;
 • Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация;
 • Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

 

 

Поръчка за покупка

За да направи покупка на предлаганите продукти и услуги от www.stratsinwinery.bg, КЛИЕНТЪТ е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

При поръчка или регистрация КЛИЕНТЪТ предоставя следната информация:

 • за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
 • за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.

С въвеждането на каквато и да е информация на STRATSINWINERY.BG Вие заявявате и гарантирате, че:

 • Вие сте на поне 18 годишна възраст;
 • използвате своята действителна самоличност;
 • Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация;
 • Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна;
 • сте съгласни с „Общи Условия” на www.stratsinwinery.bg като отбележите полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” при завършване на поръчката.

STRATSINWINERY.BG потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на КЛИЕНТА, което съдържа данни на STRATSINWINERY.BG и текста (електронна препратка към текста) на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

 

Процес на поръчка за покупка

При поръчка за покупка КЛИЕНТЪТ извършва следните последователни действия:

 • Избира желаните от него продукти, които добавя в своята КОЛИЧКА като натисне бутон КУПИ срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята КОЛИЧКА (намираща се в горната дясна част на менюто на уеб сайта).

общи условия

 

 • В своята КОЛИЧКА, КЛИЕНТЪТ определя вида и количеството на стоката (ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧКАТА) и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон ПОРЪЧВАНЕ/ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА);
 • За да продължи КЛИЕНТЪТ се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си (ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон ПРОДЪЛЖИ.
 • Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.
 • Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката (e-mail адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка.
 • КЛИЕНТЪТ потвърждава заявените данни от бутона ПРОДЪЛЖИ.
 • Поръчката за покупка на стока през www.stratsinwinery.bg се счита за извършена след натискане на бутона ПОРЪЧВАНЕ.
 • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за STRATSINWINERY.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

 

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от STRATSINWINERY.BG чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на КЛИЕНТА, със следното съдържание:

 • „Вашата поръчка беше получена и ще бъде обработена”;
 • Номер на поръчката;
 • Брой на закупените продукти и сума за заплащане;
 • Начин на заплащане;
 • Адрес за доставка и данни за клиента;
 • стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от КЛИЕНТА телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на КЛИЕНТА.

 

 

Електронна комуникация

Когато посещавате www.stratsinwinery.bg, купувате продукти или услуги, Вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на www.stratsinwinery.bg. С използването на www.stratsinwinery.bg Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 

 

Права и защита на лични данни

STRATSINWINERY.BG (Поморие Вен Груп ООД) уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.

За какво използваме вашите лични данни?
STRATSINWINERY.BG (Поморие Вен Груп ООД) събира и използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за предлаганите услуги или да ви предложим подобрения към тях.

Допълнителна информация/маркетинг
Вие имате право да ни помолите по всяко време да прекратим нашият директен маркетинг с Вас. Вие може да заявите своето желание за прекратяване на имейл shop[at]stratsinwinery.bg със заглавие „Лична информация“.

Лична информация, която stratsinwinery.bg събира
STRATSINWINERY.BG събира и обновява информацията за своите потребители, които обслужва. Тя може да бъде събрана чрез директен контакт с вас, от трета страна като други потребители и автоматично чрез вашето ползване на нашите услуги.

Информация, която вие/ други ни предоставяте
Тази информация включва данните ви за контакт, данните ви за регистрация и плащане, проблеми при поддръжка, детайли от участия в събития, проучвания и някои съществени подробности на вашите предпочитания.

Как ние използваме вашата информация
Ние съхраняваме имейл адресите на тези, които комуникират с нас чрез имейл. Доброволно предоставената информация от потребителите като информация от проучване и/или регистрации на сайт също се събира. Информацията, която ние събираме се използва преди всичко за вътрешни нужди и за подобряване на съдържанието на нашия уеб сайт и услуги. Тя също се използва и за информиране на потребителите за новостите в предлаганите от нас услуги. Тази информация не се споделя с други организации с търговски цели. Ако не желаете да получавате имейли от нас в бъдеще, моля уведомете ни с имейл на адрес shop@stratsinwinery.bg.

Ако получавате нежелан имейл от нас, цялата наша кореспонденция предлага ясни инструкции как да ги откажете. Ако сте ни предоставили вашия пощенски адрес или телефонен номер вие може да получавате периодично бюлетини или обаждания от нас за новите ни продукти и услуги или предстоящи събития. Ако не желаете да получавате тези бюлетини, моля да ни уведомите чрез имейл на адрес shop[at]stratsinwinery.bg.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.07.2017 г.